Categorie Misbruik

Verbaal geweld - Geweld tegen kinderen
Misbruik

Verbaal geweld - Geweld tegen kinderen

Woorden hebben bevoegdheden. Ik weet niet meer precies wie of wanneer ik deze verklaring hoorde, maar wat ik wel weet, is dat ik me na verloop van tijd realiseerde dat dit heel waar is. Er zijn woorden die pijn doen, die pijn doen, vooral als ze vaak door ouders of leraren worden gezegd. Het geschreeuw en de explosies die ze gebruiken Verbaal geweld verlaagt het zelfvertrouwen van kinderen. Vaak realiseren ouders zich niet wat we zeggen.

Lees Verder

Misbruik

Hoe kindermishandeling te voorkomen

Even belangrijk als het opsporen van kindermishandeling is het voorkomen van misbruik en mishandeling in de kindertijd. Een van de sleutels om kinderen aan te moedigen om een ​​optimale relatie met anderen te hebben, is het inbrengen van geschikte referentiemodellen en onderwijs vanaf de vroegste kinderjaren in de gezins-, sociale en schoolomgeving.
Lees Verder
Misbruik

Kindermishandeling. Hoe te weten dat het kind wordt misbruikt

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te maken wat wordt bedoeld met kindermishandeling. Uiteindelijk zou het elke handeling (fysiek, emotioneel of seksueel) of nalaten zijn die ouders of verzorgers opzettelijk op het kind uitoefenen en lichamelijke en / of psychische schade veroorzaken. Er zijn verschillende soorten misbruik. : - Lichamelijke en / of emotionele verwaarlozing bij de zorg voor minderjarigen, hen voedsel onthouden, optimale hygiënische en hygiënische omstandigheden, noodzakelijke medische behandelingen, kinderen die niet naar school gaan of met een hoog schoolverzuim, alcohol of drugs laten consumeren, onverschilligheid jegens hun gemoedstoestand, genegeerd worden, etc.
Lees Verder
Misbruik

Verbaal geweld - Geweld tegen kinderen

Woorden hebben bevoegdheden. Ik weet niet meer precies wie of wanneer ik deze verklaring hoorde, maar wat ik wel weet, is dat ik me na verloop van tijd realiseerde dat dit heel waar is. Er zijn woorden die pijn doen, die pijn doen, vooral als ze vaak door ouders of leraren worden gezegd. Het geschreeuw en de explosies die ze gebruiken Verbaal geweld verlaagt het zelfvertrouwen van kinderen. Vaak realiseren ouders zich niet wat we zeggen.
Lees Verder